ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 ปีการศึกษา 2561 เป็นผู้แทนระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการแข่งขัน ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับนายศรีนาคร พิมพิสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 ปีการศึกษา 2561
เป็นผู้แทนระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการแข่งขัน ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2
ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2562