ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ รายการ “ นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC2019 ”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ที่เข้าร่วมประกวดโครงงาน “ นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC2019 ” ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ได้รับรางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ ทุน 9,000 บาท (ตัวแทนภาคร่วมแข่งขันระดับประเทศ)

2. รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลละ 9,000 บาท จำนวน 2 ทีม