ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปุญญภา ตระกูลเจริญ นักเรียนชั้น ม.6/15 สอบแข่งขันและผ่านการคัดเลือก ได้รับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (ทุน ก.พ.)

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปุญญภา ตระกูลเจริญ (น้ำหยาด) นักเรียนชั้น ม.6/15 สอบแข่งขันและผ่านการคัดเลือก ได้รับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (ทุน ก.พ.) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ ในสาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เน้น ชีวสถิติ (นิเวศวิทยา)