ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพิชญา ผาใต้ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพิชญา ผาใต้ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น