Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 • ข่าวการสอบ/ทุนการศึกษา
 • สมัครงาน
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • ข่าวอื่นๆ
next
prev

รายชื่อผู้บริจาคจัดซื้อรถบัสประจำ ร.ร. ล่าสุด

ชื่อ-นามสกุล บริจาค
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 6,400
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 4,900
ครูสว่าง-ครูเจียมจันทร์ สืบสวน 8,000
นายสมัย เจริญพร 1,000
นายวีรพจน์ พ่อลิละ 500
นายศักดิ์สกล วาจาสัตย์ 1,000
ร้านแม่ตุ๊ก 3,000
ศิษย์เก่า รุ่น ๒๘,๓๑ 50,800
ตระกูลแต้ศิริเวช 50,000
นายอนุชา ภิญญะพงษ์ 1,000
นางศุภวรรณ มองเพชร 17,500
นายสุชิน เชี่ยวชาญวัฒนา 2,000
นายธนัตต์ภัทร จารุมณี 5,000
นายจตุพัธ์ จารุมณี 5,000
ครอบครัวครูถนอมจารุมณี 10,000
ศิษย์เก่า รุ่น 18 60,000
นางสาวนิศากร แก้วกิ่ง 1,000
นางสาวชาวาลา ฤทธิ์ฤาชัย 1,000
ครูสรวงสมร อุทัยดา 500
ลูกจ้างประจำ-ลูกจ้างชั่วคราว ร.ร.สกลราชฯ 3,100
ศิษย์เก่ารุ่น 16 46,100
ศิษย์เก่ารุ่น 17 , 19 81,400
นางอำไพ ญาณสมบัติ 2,000
นางสถาพร ทะชัยวงศ์ 3,000
ครูธัญรัชต์ ศรีทุม 1,000
นางแท่น ราชนา 500
นางสาวทองใบ ยางงาม,นางกิตติพร อาจวิชัย คุณครูที่ปรึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 9,000
ม.รุ่นสอง SKR 27 51,000
คุณครูเบญญาภา ขาวไป๋ 1,000
คุณสมเกียรติ จิระสวัสดิ์ตระกูล รุ่น30,33 10,000
ครอบครัวคุณครูปรัชญา สมบูรณ์รัตน์ 10,000
บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด 20,000
ครูจิราวัฒน์ ยะชัยศรี 1,000
ครูวิลัยภรณ์ บุญโยทยาน 2,000
นางสาวณัฏฐ์นารี ปิยะสมบูรณ์ 3,000
ชมรมครูรักษ์สกลราชวิทยานุกูล 10,000
ครอบครัวครูวรเดช-ครูระยงค์ จันทร์คามคำ 15,000
นายถนอม-นางดรุณี จารุมณี 2,000
นายประยูร ศิริโชควัฒนานนท์ 3,000
นางอรัญญา แสงสิริวิชโย 1,000
นายพิน จักรเสน 3,000
นายธานินทร์ โล่อุทัย 1,000
นางอัญญานี ทิพย์เสนา 1,000
นายประภาส วงศ์กาฬสินธุ์ 2,000
นางธิยารัตน์ แก้วคล้ายขจรศิริ 5,000
นางสาวจันจิราพร ทันอินทร์อาจ 10,000
นายพงศ์ทวี นาคะผิว 3,000
นางศรีวัฒนา สมพงษ์ 5,000
คุณทัศนภรณ์ เหิรเมฆ 1,000
นางขวัญเวียง บุญถนอม 5,000
นางวนิชา นาวีกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 2,000
นางวรรณสุดา จันทร์คามคำ 1,000
นายชูศักดิ์-นางพิสมัย ร้อยพิลา รุ่น 15 2,000
นางสาวจารุณี บิดร รุ่น 15 1,000
นางวรณี บุญอยู่ รุ่น 13 20,000
นางวิลาวัลย์ คงคำ รุ่น 32,35 5,000
นางสาวกิ่งแก้ว จรูญธรรม รุ่น 15 20,000
นางอัจฉรา จามน้อยพรม 10,000
นางสาววรวรรณ วงศ์กาฬสินธุ์ รุ่น 15 10,000
นางเกษร หนุยจันทึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1,000
ศิษย์เก่าสกลราชฯ รุ่น 07 200,500
ศิษย์เก่าสกลราชฯ รุ่น 12 74,600
นางผุสดี บุญหงษ์ 7,000
นายวรพจน์ พรหมสาขาณสกลนคร 5,000
นายประทวน สมบูรณ์ 10,000
นายวุฒิชาติ คำผุย 10,000
กลุ่มศิษย์เก่า สกร.๒๑, ๒๓ 40,000
นายกฤษฎากร อุปโคตร 5,000
นางภัทรามาส เพ็ญสุภา 10,000
ผู้กำกับและนักศึกษาวิชาทหาร ร.ร.สกลราชฯ 2,000
นางสังวร คำแก้ว 30,000
ด.ต.เชี่ยวชาญไชย สาริบุตร 10,000
นายเกรียงศักดิ์ ฐานวิเศา 5,000
นายประทวน ศิริเดชไชยวงศ์ 20,000
นางศรีสุดา พลศักดิ์ 10,000
นายสุรศักดิ์ โต๊ะมีเลาะ 10,000
คณะผู้เกษียณปีการศึกษา 2557 13,800
นางสาวนวลขจร ทีฆธนานนท์ 20,000
คณะครูนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program 2,000
นายวิทยา กิ่งโก้ (รุ่น12) 1,000
นายวราพจน์ บุตราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล (รุ่น15) 4,999


ยอดเงินรวม
: 1,102,599 บาท

โครงการจัดซื้อรถบัสประจำ ร.ร.          ตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  นอกจากการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน...

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวการศึกษา

ภาพโครงการจัดซื้อรถบัส

 • DSC_3301.JPG
 • DSC_3303.JPG
 • DSC_3304.JPG
 • DSC_3306.JPG
 • DSC_3309.JPG
 • DSC_3310.JPG
 • DSC_3311.JPG
 • DSC_3315.JPG
 • DSC_3316.JPG
 • DSC_3317.JPG
 • DSC_3318.JPG

ค้นข่าวมาเล่า

แผนที่ โรงเรียนสกลราชฯ

Comments บทความ

ผู้เยี่ยมชม - สดใสฟรุ้งฟริ้ง
ขอบคุณค่ะ
ผู้เยี่ยมชม - ประเสริฐ เครืออ่อน
ผุู้ปกครอง ต้องการดูผลการศึกษาของลูก ต้องทำอย่างไรบ้างครับ

ติดต่อเรา

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
74/26 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

Sakolrajwittayanukul School 
74/26 Sai Sawrong rd. That ChoengChum
Amphoe Muang 
SakonNakhon Province 47000

Tel : 0-4271-3566 ต่อ 222
Fax : 0-4271-1788
Website:http://www.sakolraj.ac.th