ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับนายสุภวัฒน์ ปัญจะ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 ณ เมืองควิเบก ประเทศแคนนาดา เขียนโดย Super User ฮิต: 100
ประกาศผลการพิจารณาการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User ฮิต: 400
กำหนดการ การเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User ฮิต: 649
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User ฮิต: 778
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User ฮิต: 520
ขอแสดงความยินดีกับนายสุภวัฒน์ ปัญจะ ได้รับเหรียญทอง ลำดับที่ 4 ค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับประเทศ เขียนโดย Super User ฮิต: 488
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2560 เต็ม 100 คะแนน เขียนโดย Super User ฮิต: 676
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2560 สูงสุดของจังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User ฮิต: 513
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User ฮิต: 3905
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2560 เต็ม 100 คะแนน เขียนโดย Super User ฮิต: 689
Templates by BIGtheme NET