ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นายอธิพัชร์ สิงห์คำมา นายธรณินทร์ สุพร และ นายสรวิศ ดวงคุณ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ได้รับโล่รางวัลจากคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร