ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสกลรัตน์ สวัสดิ์มูล ที่ได้รับ เข็มทองคำ “คุรุสภาสดุดี” ประจำปี พ.ศ. 2561

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูนางสกลรัตน์ สวัสดิ์มูล
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น
มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง สมควรได้รับเข็มทองคำ “คุรุสภาสดุดี”ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑