ขอแสดงความยินดีกับ นายจัตุมงคล สุขศรีนวล นักเรียนชั้น ม.6/15 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ นายจัตุมงคล สุขศรีนวล (เพชร) นักเรียนชั้น ม.6/15 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปกติ)