ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูสกลรัตน์ สวัสดิ์มูล ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 2562

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูสกลรัตน์ สวัสดิ์มูล ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 2562