ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระพล บัวดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รับโล่รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น จากสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระพล บัวดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รับโล่รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น จากสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2562