ขอแสดงความยินดีกับ นายชัชพงศ์ จินดาภู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะภาษาจีน ร้องเพลงจีน

ขอแสดงความยินดีกับ นายชัชพงศ์ จินดาภู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะภาษาจีน ร้องเพลงจีน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ