รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ผู้สมัครขอรับใบสมัครได้ที่ LIKE ID:choladajakruwong ตั้งแต่วันที่ 2-6 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
*** ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-8616165