วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นพลโลกที่มีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรม มีความรู้ ใช้สื่อนวัตกรรมและใช้การวิจัยในการพัฒนานักเรียน
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่ายนานาชาติในการพัฒนานักเรียน

เป้าประสงค์ (GOAL)

เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจข้างต้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้
1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการตามขั้นตอนของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  (TQA)
2. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลโลก  (โดยมีคุณลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก)
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม  มีความสามารถใช้สื่อ  นวัตกรรมและใช้การวิจัยในการพัฒนานักเรียน
4. โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างเพียงพอและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
5. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  เครือข่ายนานาชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาและพัฒนานักเรียน

กลยุทธ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

         กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
          กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นพลโลกที่มีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาครูและบุคลากร  ให้มีคุณธรรม มีความรู้ ใช้สื่อนวัตกรรมและใช้การวิจัยใน  การพัฒนานักเรียน
          กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
          กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง  ชุมชน เครือข่ายนานาชาติในการพัฒนานักเรียน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

รักการอ่าน วิชาการเป็นเลิศ

วัฒนธรรมองค์กร

เป็นองค์กรที่มีการทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

ค่านิยม SAKOLRAJ

ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรในรูปแบบ SAKOLRAJ Model

S = Successful มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
A = Accomplished ร่วมมือร่วมใจ มีความสามัคคีในหมู่คณะ
K = Kindred กลมเกลียวกัน ฉันท์พี่น้อง
O = Out-standing ล้ำหน้าวิชาการ
L = Loyal ยึดมั่นในคุณธรรม
R = Resourceful หลากหลายวิทยบริการ
A = Artistic สร้างสรรค์ศิลปะ
J = Joyful เรียนรู้อย่างมีความสุข

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า